Fratelli Mannelli travertine cat circa 1970 - Sold